Veiligheidsverklaring

Printgroen.nl neemt beveiliging van persoonlijke informatie zeer serieus en gebruikt dan ook een aantal technische oplossingen om het winkelen op Internet bij Printgroen.nl veilig te maken. We hebben dan ook allerlei maatregelen getroffen om een zo hoog mogelijke veiligheid te garanderen aan onze klanten tijdens het gebruik van onze online diensten.

Betaalmiddelen en persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie en informatie over de betaalmiddelen die u aan de website van ons toevertrouwd wordt niet op de website bewaard, maar opgeslagen op extra beveiligde servers. Informatie wordt ook nooit aan andere partijen verkocht. Pagina’s die betalingsinformatie opvragen, worden altijd beschermd door SSL (Secure Socket Layer) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden. Ook het afrekenen en klantinformatie gedeelte van onze website is beveiligd. Hiervoor gebruiken we de speciaal hiervoor bestemde Secure Socket Layer (SSL) technieken. SSL zorgt ervoor dat gevoelige informatie zoals naam, adres en andere gegevens gecodeerd wordt. Sommige internetbrowsers kunnen hierdoor een beveilingsmelding weergeven.
Wij hopen u hiermee voldoende te beschermen,
Team Printgroen,